Анастасија Марковска

Авторка

Епитетот ,,бунтовна по природа,” подарен од класниот раководител во основно, порано и делуваше навредлив. Сега го гледа не само како соодветен, туку и како мил.
Иако професионалните интереси и се во доменот на науката и инженерството, феминизмот и неговите вмрежувања со останатите левичарски движења и уметноста често го наоѓаат своето место на нејзините полици и во онлајн пребарувања.

Инстаграм – гнездо на уметнички

Неколку уметнички чии дела варираат од забранети автопортрети до искрени исповеди и ноар фотографии.

Локални поборници за работнички права: Интервју со Кристина Ампева

Најголем предизвик во моментов е немањето доволно капацитети да се одговори на сите прекршувања на работничките права.
Scroll to Top