Ангел Димитриевски

Автор

Живее со хронична, невромускулна болест. Во своите есеи го пренесува искуството на пациентите, болните и лицата што се соочуваат со системски и телесни предизвици. Работи како програмски координатор во „Еквалис“, каде што овозможува спроведување на програми за млади од маргинални заднини.

Болката е нашиот отпор

Кон создавање речник за болката.

Мојата болка е политичка

Мојата болка е сечија болка. Сè додека јас живеам со мојата болка сите живееме во грч.
Scroll to Top