Ангелина Цветковска

Авторка

Верува дека љубопитноста и поставувањето прашања е исто толку важно колку и имањето формирани ставови за светот. Сака да понуди гледишта на теми поврзани со феминизмот и политиката чија почетна точка е емпатијата и разбирањето дека општеството е комплексно. Перспективи без осуда, но со јасен стремеж за напредок и надминување на пречките и предрасудите кои не дозволуваат општеството слободно да постои во сета своја разноликост.

Женското лице на еколошката свест

Движењето за заштита на животната средина со децении, ако не и векови, било предводено и поддржувано од страна на жени.

Пратеничка – да се биде или не?

Од досегашните избори видливо е дека речиси ниедна политичка партија не се залага, континуирано и посветено, за родовата еднаквост.
Scroll to Top