Ангелина Цветковска

Авторка

Верува дека љубопитноста и поставувањето прашања е исто толку важно колку и имањето формирани ставови за светот. Сака да понуди гледишта на теми поврзани со феминизмот и политиката чија почетна точка е емпатијата и разбирањето дека општеството е комплексно. Перспективи без осуда, но со јасен стремеж за напредок и надминување на пречките и предрасудите кои не дозволуваат општеството слободно да постои во сета своја разноликост.

Скриената неправда меѓу средношколските клупи

Со знаење и свест во борба против менструалната неправда и сиромаштија.

Скриената неправда меѓу средношколските клупи

Со знаење и свест во борба против менструалната неправда и сиромаштија.

Цената на менструалната сиромаштија

Даночењето на производите за менструална хигиена како неесенцијални производи има сериозни последици.

Женското лице на еколошката свест

Движењето за заштита на животната средина со децении, ако не и векови, било предводено и поддржувано од страна на жени.

Пратеничка – да се биде или не?

Од досегашните избори видливо е дека речиси ниедна политичка партија не се залага, континуирано и посветено, за родовата еднаквост.
Scroll to Top