Ангелина Станојоска

Авторка

Доктор на безбедносни науки и во моментов вонредна професорка на Правниот факултет при УКЛО – Битола. Нејзиниот фокус на научен и истражувачки интерес се теориите за криминалното однесување, теориите на напнатост и феминистичките теории на животните патеки, и тоа тестирани на популации на жени сторители на кривични дела и жени осуденички. Исто така, Ангелина е и тренер во moot court клубот Титус Флавиус Орестес, преку кој со своите студенти учествува на меѓународни натпревари за симулации на судски процеси пред Европскиот суд за човекови права.

Фемицид – од спалувањето на клада до женските инфантициди

Потребно е одвојување и разликување на фемицидот од останатите видови насилство

Демнење: Кога контролата и непосакуваната близина стануваат демнење?

Клучно во спречувањето на демнењето е препознавањето на моментот кога истото започнува
Scroll to Top