Лени Фрчкоска

АВТОРКА/ПРЕВЕДУВАЧКА

Верува дека вредностите како слобода, еднаквост, солидарност, грижа, емпатија, одговорност, отвореност кон различности и пријателство ги учиме од нааааајмали. Ненаметлива и "невидлива".
На крај ... прави што сака.

Митот за мајчинскиот инстинкт

Родителскиот мозок е нешто што се развива како резултат на искуството - и секој може да го развие.

Самовили: танц низ опресијата и слободата

За еманципаторниот потенцијал на самовилите.

Три книги „за момчиња“

Три приказни што на различен начин ги критикуваат насилните аспекти на воспитувањето момчиња.

Како е да старееш како геј во Србија

Додека сте помлади и здрави, некако се борите со стигмата и ограничувањата што ги чувствувате како геј личност. Во староста сè опаѓа, сè е потешко, кругот на пријатели се стеснува и мрежата за поддршка опаѓа

Јана Бауер: На детето треба да му се даде комплесен карактер, затоа што животот не е црно-бел

За важноста на книжевноста за деца, обврската на писателите на децата да им понудат решенија за тоа како да живеат со другите и мултикултуралноста како обележје на добрата книжевност.

Зошто не можам да престанам да размислувам на жените без деца?

Пред да добијам деца, никогаш не размислував за жените кои избрале да не станат мајки. Сега постојано размислувам за нив и ги забележувам насекаде. Имаат нешто што јас го барам, прозорец кон животниот пат што јас не сум го избрала.

Библиотеките како простор и за квир заедниците

Каква е праксата во клучните светски библиотеки со кои соработува НУБ и зошто библиотеките треба да бидат сигурен простор за ранливите млади луѓе.

Чекајќи го ветрот

На исклучително добра книга за деца се наидува прилично ретко.

Завршни зборови

Верувам дека светот е создаден за нежност, надеж, љубов, солидарност, страст, радост. Но, во светот има ужасна, неподнослива количина насилство.

Лектирите се важни. Ние нашата работа треба да си ја завршиме

Лектирите се важни. Всушност, тие се исклучително важни. Лектирите се инструмент за градење на индивидуалниот интегритет на учениците (осамостојување и однос кон себе), вредносна структура и однос кон околината (семејство, пријатели, потесна и поширока заедница) и социјален интегритет и повратно осознавање на самите себеси во рамки на заедницата. Во таа смисла, лектирите се супстанцијален дел …

Лектирите се важни. Ние нашата работа треба да си ја завршиме Read More »

Scroll to Top