Чекајќи го ветрот

На исклучително добра книга за деца се наидува прилично ретко.

Завршни зборови

Верувам дека светот е создаден за нежност, надеж, љубов, солидарност, страст, радост. Но, во светот има ужасна, неподнослива количина насилство.

Лектирите се важни. Ние нашата работа треба да си ја завршиме

Лектирите се важни. Всушност, тие се исклучително важни. Лектирите се инструмент за градење на индивидуалниот интегритет на учениците (осамостојување и однос кон себе), вредносна структура и однос кон околината (семејство, пријатели, потесна и поширока заедница) и социјален интегритет и повратно осознавање на самите себеси во рамки на заедницата. Во таа смисла, лектирите се супстанцијален дел …

Лектирите се важни. Ние нашата работа треба да си ја завршиме Read More »

Пoстпородилна депресија

Додека ја доев ќерка ми замислував како ја фрлам од прозорец

Правила на однесување за девојки

Бушнел и Катунго знаат како да создадат возбудливо дело, а при тоа низ емотивно набиената приказна да отворат битни прашања.

Зошто идејата за „родoт“ предизвикува бурни реакции ширум светот?

Сè повеќе, авторитарни личности го споредуваат „родот“ со „комунизам“ и „тоталитаризам“.

Кетрин Малабу: Клиторисот им пркоси на концептите на доминација и моќ

Значи, постои суштество кое може да доживее оргазам без да раѓa? Значи има уживање кое не подразбира цена?

Џудит Батлер: Треба да ја преиспитаме категоријата жена

Авторката на револуционерната книга Gender Trouble вели дека не треба да се изненадуваме кога категоријата жени се проширува и ги вклучува и транс жените.

Фудбалот е за девојчиња, како што и куклите се за момчиња

Родителите и старателите немаат намера да се однесуваат поинаку кон момчињата и девојчињата, но доказите покажуваат дека тие очигледно го прават токму тоа.

Агресивно феминистичко читање на старите грци

За да ја разберете историјата на аверзија кон моќните жени, читајте ги старите грци, тврди славната класичарка од Велика Британија, Мери Бард
Scroll to Top