Благица Димитрова

Авторка

Тазе дипломирана англистка на Филолошки факултет, каде продолжува да студира поради љубовта кон преводот и книжевноста. Целта и е да го нормализира женскиот наратив и преку него да поттикне емпатија и толеранција како клучни елементи во феминистичката борба, односно борбата за рамноправно општество.

Феминизам за 99%: Манифест

Превод на воведот на „Феминизам за 99%: Манифест“ на Чинција Аруца, Тити Батачарја и Ненси Фрејзер

Зошто жените „не се смешни“: хуморот и телото

За хумор потребна е слобода на телото којашто, нема да се изненадите, често не е присутна кај жените.

Зошто жените „не се смешни“

Знаевте ли дека жените не се смешни? Јас дознав пред некое време. Штета, а баш мислев дека јас сум смешна, барем според реакциите на луѓето околу мене. Изгледа се преправале.

Зошто жените „не се смешни“

Знаевте ли дека жените не се смешни? Јас дознав пред некое време. Штета, а баш мислев дека јас сум смешна, барем според реакциите на луѓето околу мене. Изгледа се преправале.

Жени кои ја зеле правдата во свои раце

Од Сестринствата во Шангај до Окупа во Мексико, ова се групите жени низ историјата, кои се обиделе да се оттргнат од идејата за полициска заштита и наместо тоа, на насилството одговориле на свој начин.

Борба против менструалната сиромаштија и стигма: Интервју со Period. The Menstrual Movement Skopje

Едукацијата е клучна и за оние кои менструираат и оние кои не менструираат. Самиот тој процес на сегрегација најчесто при едуцирање на овие теми, остава голем непополнет простор со информации кај оние кои не менструираат и дополнително ја стигматизира менструацијата.

Безбојниот јазик во Бојата на пурпурот

„На читателот не му должиме ништо, односно ништо повеќе од она што стои во текстот.“

Најголемата желба ми е да се оформи силно студентско феминистичко движење: Интервју со Катерина Иванова

Системското насилство не е проблем на индивидуите кои го искусуваат, тоа е проблем на целата заедница.
Scroll to Top