Дијана Петрова

Авторка

Професор по македонски јазик и литература, писател и вечен вљубеник во книжевноста. Ја смета(м) книжевноста како оружје кое може да го спаси светот, а пишувањето да остави вечен доказ за таа борба. Верувам во тоа дека уметноста може да го спаси светот и да се (из)бори за правда и еднаквост.

За митот „сама си го барала“

Насилството и непостапувањето како механизми за „покажување“ на местото на жената.

Тајната женска историја во македонската литература во 19 век

Од големо значење за развојот на македонската книжевност, особено на расказот како форма е ликот на Марија Х. Зрнева.

Маргиналки

За жените и војната
Scroll to Top