Дијана Петрова

Авторка

Професор по македонски јазик и литература, писател и вечен вљубеник во книжевноста. Ја смета(м) книжевноста како оружје кое може да го спаси светот, а пишувањето да остави вечен доказ за таа борба. Верувам во тоа дека уметноста може да го спаси светот и да се (из)бори за правда и еднаквост.

Тајната женска историја во македонската литература во 19 век

Од големо значење за развојот на македонската книжевност, особено на расказот како форма е ликот на Марија Х. Зрнева.

Маргиналки

За жените и војната
Scroll to Top