Елена Кузмановска

Авторка

Англистка, дипломирана на катедрата за англиски јазик и книжевност при УКИМ. Иако нејзиното досегашно работно искуство е во пределот на преведувањето и толкувањето, отсекогаш имала афинитет кон книжевноста. Особено е наклонета кон феминистичка литература и литература поврзана со проблематиките на ЛГБТ+ заедницата и расните и етничките различности. Во однос на овие тематики, ја интересира нивната историја и нивниот белег во уметноста и културата од минатото и сегашноста, како и нивната инволвираност во моменталната поп, интернет култура.

Феноменот на фемцел културата

Само уште еден тренд, штетно романтизирање или иронична и самосвесна критика? Елена Кузмановска пишува за фемцел трендот кој ги преплавува социјалните мрежи.

Проблемот со ,,школите за женственост“  

Сите совети за работа на себе паѓаат во вода ако поттикот е машката валидација, а резултатот е женската сервилност
Scroll to Top