Тамара Стојаноска

Со голема љубов чекори кон две идни професии - музикологија и театарска режија. Во полето на музикологијата сака да пишува и истражува за положбата на жените во историјата на музиката, а театарот го гледа како начин на живот, можност за опшествени промени и искрено и само искрено создавање на светови на сцена.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top