Медуза

1. Жена што на главата наместо коса има змии. Употреба: Митологија 2. Повеќе класи на мекотелни, желатинести морски животни со пипала од долната страна со голем број видови. Употреба: Зоологија
Scroll to Top