Вики Младенова

Авторка

PhD студентка на Универзитетот „Ориентале“ во Неапол. Своите додипломски и пост-дипломски студии ги завршила на Правниот факултет „Јустинијан Први, и во периодот од октомври 2017-мај 2018 била на истражувачки престој во Пиза, на Scuola Normale Superiore. Работела во Хелсиншкиот комитет за човекови права од 2014 до 2017 година. Во овој момент е координаторка на проектите Критичко преиспитување на правото и Гео-филозофија на Балканот. Од 2 септември 2018 за навек содружничка на Уна.

Довидување, bambino!

Тоа што ме дели од другиот е секогаш истото тоа што ме упатува на врската со друг.

Сега кога времето се чини цело мое – Патриција Кавали

Препев од италијански јазик: Вики Младенова

Надежта е во неоткажувањето

Да се биде е веќе однапред и да се биде заедно.

Друг поредок е можен: кон интеркултурно право (втор дел)

Вториот дел од текстот на Боавентура де Соуза Сантош во кој продлабочува некои од неговите клучни коцепти.

Баш моето, сингуларно јас – Патриција Кавали

Препев од италијански: Вики Младенова

Друг поредок е можен: кон интеркултурно право (прв дел)

Првиот дел од текстот на Боавентура де Соуза Сантош во кој нè запознава со некои од неговите клучни коцепти.

Чудесен живот – Патриција Кавали

Препев од италијански: Вики Младенова
Игор Тошевски, Совршен баланс, 2000

Цвеќе на злото: дискурзивна рамка на квир дискриминацијата

Вовед во публикацијата „Стандарди на Советот на Европа за заштита и спречување на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет“.

Жива филологија

Дали и како може да се живее одовде или отаде животот?

Кога сакаме, не сме сами: интервју со Јелисавета Благојевиќ (втор дел)

Љубовта е модел, начин на однесување кој припаѓа на традицијата на мислење на заедницата, и тоа е постаро од моделот на индивидуалност.
Scroll to Top