Вики Младенова

Авторка

PhD студентка на Универзитетот „Ориентале“ во Неапол. Своите додипломски и пост-дипломски студии ги завршила на Правниот факултет „Јустинијан Први, и во периодот од октомври 2017-мај 2018 била на истражувачки престој во Пиза, на Scuola Normale Superiore. Работела во Хелсиншкиот комитет за човекови права од 2014 до 2017 година. Во овој момент е координаторка на проектите Критичко преиспитување на правото и Гео-филозофија на Балканот. Од 2 септември 2018 за навек содружничка на Уна.

Кога сакаме, не сме сами: интервју со Јелисавета Благојевиќ (втор дел)

Љубовта е модел, начин на однесување кој припаѓа на традицијата на мислење на заедницата, и тоа е постаро од моделот на индивидуалност.
Scroll to Top