Вилдан Дрпљанин

Автор

Активист за правата на сите медузи, а особено на оние што се во работен однос. Магистриран правник, уште еднаш магистриран правник, правен советник, проектен координатор и член на еден Управен одбор. Не се препорачува оваа медуза да се кани на забави.

8 март – Леб и мир

На Меѓународната социјалистичка женска конференција во 1910 година во Копенхаген, бројни активистки за женски права, помеѓу кои и Клара Цеткин, предложиле да се одбележува меѓународен ден на жената за да се охрабри движењето за женски права и да се изгради поддршка за борбата за универзално право на глас за жените.
Scroll to Top