ЗБОР

Солидарност

Чувство на взаемност и темел на взаемно помагање меѓу луѓето.

Полиаморија

Практика или желба за љубовни/интимни/емоционални/сексуални односи со повеќе од еден партнер/ка, со информирана согласност на сите вклучени страни.

Трансфобија

Ирационален или општествено конструиран страв, омраза, предрасуда и дискриминација кон трансродовите луѓе. Лицата кои се најсилно трансфобични трансродовоста ја сметаат […]

Домашно насилство

Според член 3.б од Истанбулската Конвенција домашното насилство ги означува сите акти на физичко, сексуално, психичко односно економско насилство што […]

16 дена активизам

„Every time a woman speaks up about her experience of sexual violence and she’s not believed, rape culture flourishes.“ Помеѓу […]

Стелтинг

Неконсензуално отстранување на кондом, со други зборови, скришно отстранување или оштетување на кондомот за време на сексуален однос без знаење […]

Психолошка манипулација

Gaslighting се објаснува како еден вид психолошка злоупотреба што вклучува лукава манипулација и контрола врз жртвата која со текот на […]

Вакцина

Препарат од ослабени микроби, вируси или нивни излачувања, кои телото ги препознава како страни, ги уништува и потоа ги памети, […]

Трансмизогинија

Трансмизогинија е пресек помеѓу трансфобија и мизогенија. Трансфобијата се дефинира како „ирационален страв, одбивност или дискриминација на трансродовите лица“, а […]

Силување

Силување претставува секое дејствие од сексуална природа, со кој било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без […]

Scroll to Top