ЗБОР

АФЕКТИ

Афект е силно доживување, пропратено со изразени телесни промени на нашето опкружување, врските со другите кои нужно не се само луѓе, туку и предмети, други животни, и целиот антропоцен и неантропоцен свет. Преку афектите стварноста се доживува корпореално, искуството во светот е сетилно, и оттука доволно за да се формираат нашите мисловни и чувствени приоди кон различни нешта. Афектите претставуваат динамични сили кои може да предизвикаат различни чувства (љубов, задоволство, гордост, пожртвуваност, страв, срам, гадење, љубомора, вина, тага, гнев, срам, др.), и овие чувства да ги трансфомираат на безброј начини, и да отворат безброј можности.

IDAHOBIT

17 мај е Меѓународниот ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата. Одбележувањето на овој  започна во 2004 година со цел да се насочи вниманието на јавноста, креаторите на политики, медиумите и цивилното општество кон насилството и дискриминацијата со која се соочува ЛГБТИ заедницата ширум светот.  Датумот е избран во име на 17 мај 1990 година кога Светската здравствена организација ја отстрани хомосексуалноста од листата на ментални нарушувања.
Денес го користиме IDAHOBIT за да се потсетиме и да ја прославиме историската борба на ЛГБТИ луѓето, како и јавно да се заложиме кон градење на инклузивен свет, со еднакви права за сите, без оглед на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет.

Лезбејка

Жена која има романтична, емоционална и/или физичка привлечност кон други жени. Лезбејка е еден од најстарите изрази за нехетеросексуалните жени. Во лезбејската феминистичка теорија не го означува само сексуалниот идентитет кој се соочува со конвенционалните родови очекувања од жената, туку и општествениот и политичкиот идентитет изграден во опозиција на машкиот шовинизам, патријархат, хетеросексизам и фалоцентризам. Самото име потекнува од грчкиот остров Лезбос каде е родена поетесата Сафо која ја воспевала љубовта меѓу жените.

Медикаментозен абортус

Медикаментозниот абортус претставува неинвазивен метод за прекин на бременоста со користење лекови, во зависност од гестациската старост на бременоста и се извршува исклучиво во консултација со медицинско лице во рана бременост. Со пилотирањето на оваа услуга на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, од денес на жените ќе им биде достапна и оваа алтернативна метода за прекин на бременоста, покрај веќе постојниот хируршки абортус. Сепак, недостигот на лековите на пазарот и недоволно обучениот медицински кадар сè уште претставуваат предизвик медикаментозниот абортус да биде достапен насекаде во нашата земја.

 

 

 

 

 

 

Кривично дело

Кривично дело е противправно дело што со закон е определено како кривично дело и чии обележја се определени со закон.

Елементи:

дејствие (поведение) – материјален/реален елемент

предвиденост во законот – формален елемент, законско битие на делото

противправност – однос помеѓу конкретното дејствие и законскиот тип на казненото дело

вина – субјектвина одговорност на сторителот

казнивост – сакнкција која се изрекува за сторено кривично дело

 

Пример: Јавна соба: злоупотреба на лични податоци, сексуално вознемирување и дистрибуција на детска порнографија.

ДЕМНЕЊЕ

Збир на дејствија, кои може да не се кривични дела, како на пример, телефонски јавувања, праќање писма или подароци и појавување на јавни места, но кои за жртвата се застрашувачки. Честопати, демнењето не се задржува само на такви, условно кажано, секојдневни дејствија, туку како минува времето од почетокот на демнењето, така дејствијата стануваат сè поопасни, минувајќи кон сексуални и насилни кривични дела. Дејствијата и постапките се повторуваат, оној кој демне отстварува (физичка или визуелна) близина со жртвата, од која во ниту еден момент не добил дозвола за тоа. Сите постапки кај жртвата предизвикуваат основан страв за сопствениот живот или тој на нејзините блиски

Акушерско насилство

Акушерското насилство се открива во форма на несовесни, неодговорни, дискриминаторски и непочитувачки постапки од страна на здравствените работници, а се легитимирани преку симболичните односи на моќ што го натурализираат и тривијализираат нивното настанување. Акушерското насилство и генерално трауматичните искуства поврзани со пораѓај се широко распространети, а истовремено претставуваат едно од низата премолчани видови на насилство против жените.

Медикаментозен абортус

Медикаментозниот абортус претставува неинвазивен метод за прекин на бременоста со користење лекови, во зависност од гестациската старост на бременоста и се извршува исклучиво во консултација со медицинско лице во рана бременост. Со пилотирањето на оваа услуга на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, од денес на жените ќе им биде достапна и оваа алтернативна метода за прекин на бременоста, покрај веќе постојниот хируршки абортус. Сепак, недостигот на лековите на пазарот и недоволно обучениот медицински кадар сè уште претставуваат предизвик медикаментозниот абортус да биде достапен насекаде во нашата земја.

 

 

 

 

 

 

Пегинг

Пегинг е сексуален чин кога жената со помош на сексуални играчки (најчесто стреп-он дилдо) анално пенетрира во партнерот. Пегинг најчесто се користи во хетересексуална смисла, но секако, не е пракса резервирана само за хетеросексуални двојки. Секс експертите велат дека експериментирањето со пегинг станува сè почеста пракса, најмногу бидејќи дозволува ротацијата на традиционалните родови динамики во сексот. Дополнително, преку пегинг се врши стимулација на простатата – ерогена точка кај повеќето мажи, која ретко добива на внимание.

Scroll to Top