ЗБОР

СПОРНА КАТЕГОРИЈА

Спорни Вид збор: Придавка /кој предизвикува спор; околу кој може да се води спор/ Додека сексуалната ориентација и родовиот идентитет […]

Дрег кралица [Drag Queen]

Личности кои носат екстравагантна женска гардероба и шминка заради перформанс и пародија/карикатурирање на стереотипите за женственост и „вамп жени“. Обично […]

Родово базирано насилство (РБН)

Родово базирано насилство (РБН) се однесува на кој било штетен акт спротивен на волјата на лицето, кој е базиран врз […]

Медуза

1. Жена што на главата наместо коса има змии. Употреба: Митологија 2. Повеќе класи на мекотелни, желатинести морски животни со […]

Scroll to Top