Дали знаеш?

Видео кампањата за подигање на јавната свест за превенција, заштита и намалување на дискриминација врз жената.

57154160_10157467918956111_6354443091260211200_o

 

Без дискриминација

 

 

 

 

Родов јаз во платите

 

 

 

Дискриминација кај вработувањето

 

 

 

Дискриминација во образованието

 

 

 

 

Домашно насилство

 

 

 

 

Здравствена заштита

 

 

 

Брак

 

 

 

Жени во политиката

 

 

 

Видео кампањата „Дали знаеш?“ на Хелсиншкиот комитет за човекови права е изработена со поддршка на UN Women. Видеата се наменети за подигнување на јавната свест за превенција, заштита и намалување на дискриминација врз жената, а се засновани на одредбите од Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената (CEDAW).

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Apr 23, 2019

Коментари
Scroll to Top