,

КРИК 06 : : Јазол – привремено постоење, анксиозност и загубена иднина

Предавање на Катрин Малабу, проследено со дискусија модерирана од Петар Милат и Славчо Димитров „Жена, женственост, трансфеминизам: алтернативи или дилеми?“

Krik-01.09

Шестото издание на КРИК – фестивал за критичка култура навлегува во втората пандемиска година. И токму она што го живееме низ овие две години, како никогаш претходно не го засилило аргументот за потреба од јасна, бистра критичка аргументација кон целокупните социо-културни динамики во кои се обидуваме да ги дефинираме концептите за заедницата која исчезнува и се претвора во сенка. Годинава КРИК 06, во текот на септември, но и понатаму, со својата програма ќе се обиде да рефлектира на повеќе теми кои нѐ засегаат и едновремено нѐ ставаат во јазолот на политичкиот и културниот контекст.

Информации за целосната програма може да се прочитаат на следниот линк, а ние го издвојуваме предавањето на Катрин Малабу, „Жена, женственост, трансфеминизам: алтернативи или дилеми?“, кое ќе се одржи денес во 18:30, во Музејот на современтата уметност. Предавањето ќе биде проследено со дискусија модерирана од Петар Милат и Славчо Димитров.

Во оваа предавање Катрин Малабу ќе се обиде да ги отвори главните прашања во современиот феминизам. До кој степен феминизмот уште се однесува на нешто како што е „жената“? До кој степен сексуалната разлика е корисен концепт? Како е можно да се размислува за женственоста во транс-феминистичка ера? За да одговори на овие прашања, Малабу ќе се осврне на некои актуелни главни филозофи и феминистички теоретичари.

*Предавањето ќе се одржи на англиски јазик.

Кaтрин Малабу е француски филозоф. Таа е професорка на одделот за филозофија при Центарот за истражување на модерната европска филозофија на Универзитетот Кингстон, како и на Европскиот факултет за постдипломски студии и на одделот за компаративна книжевност на Универзитетот во Калифорнија Ирвин, позиција која порано ја имал Жак Дерида. Важен аспект на нејзината работа е концептот на пластичност што таа го истражува многу години во широк спектар, од естетиката до психоанализата и современата невронаука. Во 1999 година, Малабу го објави делото “Voyager avec Jacques Derrida – La Contre-allée“, во коавторство со Дерида. Нејзината книга, “Les nouveaux begés“ (2007), се однесува на пресекот помеѓу невронауката, психоанализата и филозофијата, разгледувани низ феноменот на траумата.

Во моментов, Малабу во ко-авторство со Адријан Џонстон, пишува книга за влијанијата на Декарт, Спиноза и невронауката. Исто така, таа подготвува нова книга за политичкото значење на животот во екот на најновите биолошки откритија (главно епигенетика). Во нејзините последни истражувања таа ги разгледува за концептите на Џорџо Агамбен за „голиот живот“ и поимот на Мишел Фуко за „биомоќ“, подвлекувајќи го недостатокот на научни и биолошки дефиниции за овие термини и политичкото значење на таквиот недостаток.

Петар Милат е поранешен филозоф кој моментално работи како програмски раководител во Мултимедијалниот институт / MaMa [Загреб, Хрватска], каде е задолжен за издаваштво, експериментална музика и филмски програми. Од 2008 година тој е директор на Филмскиот фестивал за човекови права, фестивал на cinéma d’auteur engagé. Главниот фокус на неговото истражување е врската помеѓу нормативната социјална и естетска теорија. Во 2018 година бил член на жирито на фестивалот за кратки филмови во Оберхаузен.

Славчо Димитров е асистент на Факултетот за правни и политички науки на ФОН Универзитетот, на предметите по Современа политичка филозофија, Историја на политички теории, Род и политика, Политика и култура, и Политики на тела и емоции. Во изминатата декада има координирано голем број на академски проекти, летни школи, и проекти од областа на човековите права и маргинализираните заедници. Основач е на интернационалната летна школа Summer School for Sexualities, Cultures and Politics во Белград, и е еден од основачите на IPAK.Center – Research Center for Identities, Cultures and Politics in Belgrade. Куратор е веќе шеста година по ред на Скопскиот викенд на гордоста, интердисциплинарен фестивал за квир уметност, култура и теорија. Димитров има објавено многу текстови во областа на културните студии, политичката филозофија, студиите на перформансот, телесноста и афектите, квир теоријата итн. во регионални и интернационални списанија и книги. Автор е на книгата Невозмоќни исповеди: субјективитет, моќ и етика (2014). Во моментов Димитров е вклучен во два интернационални ЕУ поддржани проекти за Курирање во контекст и Геофилозофија на Балканот.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Sep 1, 2021

Коментари
Scroll to Top