Колку добро – Тадеуш Ружевич

Препев од полски: Калиа Димитрова

valentine

Колку добро

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

 

Колку добро Можам да собирам

јагоди в шума

мислев

нема шуми ни јагоди.

 

Колку добро Можам да лежам

во сенка на дрво

мислев дрвјата

веќе не даваат сенка.

 

Колку добро Со тебе сум

како срцето ми бие

мислев човекот

срце нема.

НАПИШАНО ОД:

Калиа Димитрова

Feb 24, 2023

Коментари
Scroll to Top