Не читаш жени – Оља Савичевиќ-Иванчевиќ

Препев од хрватски: Лени Фрчкоска

песна

Не читаш жени

ОЉА САВИЧЕВИЌ-ИВАНЧЕВИЌ

 

Велиш, не читаш жени
Што би можеле пак тие да ти кажат
Те научиле да зборуваш
Те научиле да одиш
Те научиле да јадеш
Те научиле да мочаш
Те научиле да водиш љубов
Навистина што тие
Би можеле да знаат за тебе
За твоето искуство
Сите тие векови една не изнедриле
Така голема
Како големиот писател
Чии чорапи ги прала
Велиш не читаш жени
Жени те учеле да читаш
Учеле да пишуваш
Учеле да живееш
Навистина, момче
Тоа
Во најдобар случај
Било залудно

НАПИШАНО ОД:

Лени Фрчкоска

Mar 24, 2023

Коментари
Scroll to Top