О мал таговен занесу на љубовта – Ен Карсон

Препев од англиски јазик: Грација Атанасовска

4

О мал таговен занесу на љубовта

ЕН КАРСОН

 

Сакам кога сум цела ноќ со тебе со затворени очи.

Каква среќа—еве си

доаѓаш

заедно со ѕвездите!

Патував

насекаде низ умот и срцето

и

таму беше ти

клекнат покрај патот

со кутивчето алати

поправаше нешто.

 

Дај ми свет, го зема светот што бев јас.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Dec 2, 2022

Коментари
Scroll to Top