Збор

16 дена активизам

„Every time a woman speaks up about her experience of sexual violence and she’s not believed, rape culture flourishes.“

Помеѓу 25 ноември – Меѓународниот ден на борба против родово базирано насилство и 10 декември – Меѓународниот ден на човековите права, ја одбележуваме кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство.

Секој пат кога насилството останува неказнето или се тривијализира, се создава култура на нормализација на ова однесување, која вклучува ревиктимизација и/или обвинување на жртвите, потценување на сведоштвата на девојките и жените, непријавување и перпетуирање на родово базираното насилство.

Затоа, кога ќе чуете сведоштво од жртва на насилство:

  1. Слушајте.
  2. Верувајте.
  3. Поддржете

Стелтинг

Неконсензуално отстранување на кондом, со други зборови, скришно отстранување или оштетување на кондомот за време на сексуален однос без знаење на партнерот/партнерката. Овој чин не секаде се смета за злоставување, туку варира во зависност од културата и земјата.

Психолошка манипулација

Gaslighting се објаснува како еден вид психолошка злоупотреба што вклучува лукава манипулација и контрола врз жртвата која со текот на времето почнува да се сомнева во сопствената перцепција, меморија и проценка. Таа станува несигурна во своите способности, сликата за себе, ја губи самодовербата, и на крајот, сопственото толкување на реалноста и „здравиот разум“. На македонски јазик, овој поим би се опишал како манипулативно полудување/психолошка манипулација. Или разговорно, би кажале „излуди ја жртвата и владеј“!

 

 

 

 

 

 

 

Види повеќе 

Вакцина

Препарат од ослабени микроби, вируси или нивни излачувања, кои телото ги препознава како страни, ги уништува и потоа ги памети, а се дава за заштита на организмот од заразни болести. Организираната администрацијата на вакцините се нарекува вакцинација. Вакцинацијата е најефективниот метод за спречување на заразни болести, а распространетиот имунитет поради вакцинацијата е во голема мера должен за искоренување и ограничување на бројни болести како што се детска парализа, мали сипаници и тетанус од поголем дел од светот. Ефективноста на вакцинацијата како метод на заштита е широко проучена и потврдена, и постои огромен научен консензус дека вакцините се најбезбеден и ефикасен начин за борба и искоренување на заразни болести.

Трансмизогинија

Трансмизогинија е пресек помеѓу трансфобија и мизогенија. Трансфобијата се дефинира како „ирационален страв, одбивност или дискриминација на трансродовите лица“, а мизогонијата се дефинира како „омраза кон жените“. Така, трансмизогинијата вклучува негативни ставови, омраза и дискриминација кон трансродовите или транссексуалните лица кои се наоѓаат на женската страна на родовиот спектар, а особено на трансродовите жени.

Силување

Силување претставува секое дејствие од сексуална природа, со кој било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина согласност. Сексуално насилство постои и кога се наведува или присилува друго лице да се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност. Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на лицето, проценета во контекст на околностите. Сепак, според нашиот Кривичен законик силување се смета само доколку е употребена физичка сила или закана од страна на сторителот и даден отпор од страна на жртвата. Поради ова постојат бројни случаи на силување кои не постојат пред институциите и жртвите имаат огромен проблем да поднесат кривична пријава и да го докажат делото. За целосна заштите и правда за жртвите на сите облици на силување потребни се итни измени на Кривичниот законик.

 

 

 

 

 

 

Повеќе информации

АФЕКТИ

Афект е силно доживување, пропратено со изразени телесни промени на нашето опкружување, врските со другите кои нужно не се само луѓе, туку и предмети, други животни, и целиот антропоцен и неантропоцен свет. Преку афектите стварноста се доживува корпореално, искуството во светот е сетилно, и оттука доволно за да се формираат нашите мисловни и чувствени приоди кон различни нешта. Афектите претставуваат динамични сили кои може да предизвикаат различни чувства (љубов, задоволство, гордост, пожртвуваност, страв, срам, гадење, љубомора, вина, тага, гнев, срам, др.), и овие чувства да ги трансфомираат на безброј начини, и да отворат безброј можности.

IDAHOBIT

17 мај е Меѓународниот ден за борба против хомофобијата, бифобијата и трансфобијата. Одбележувањето на овој  започна во 2004 година со цел да се насочи вниманието на јавноста, креаторите на политики, медиумите и цивилното општество кон насилството и дискриминацијата со која се соочува ЛГБТИ заедницата ширум светот.  Датумот е избран во име на 17 мај 1990 година кога Светската здравствена организација ја отстрани хомосексуалноста од листата на ментални нарушувања.
Денес го користиме IDAHOBIT за да се потсетиме и да ја прославиме историската борба на ЛГБТИ луѓето, како и јавно да се заложиме кон градење на инклузивен свет, со еднакви права за сите, без оглед на сексуалната ориентација и/или родовиот идентитет.

Лезбејка

Жена која има романтична, емоционална и/или физичка привлечност кон други жени. Лезбејка е еден од најстарите изрази за нехетеросексуалните жени. Во лезбејската феминистичка теорија не го означува само сексуалниот идентитет кој се соочува со конвенционалните родови очекувања од жената, туку и општествениот и политичкиот идентитет изграден во опозиција на машкиот шовинизам, патријархат, хетеросексизам и фалоцентризам. Самото име потекнува од грчкиот остров Лезбос каде е родена поетесата Сафо која ја воспевала љубовта меѓу жените.

Медикаментозен абортус

Медикаментозниот абортус претставува неинвазивен метод за прекин на бременоста со користење лекови, во зависност од гестациската старост на бременоста и се извршува исклучиво во консултација со медицинско лице во рана бременост. Со пилотирањето на оваа услуга на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, од денес на жените ќе им биде достапна и оваа алтернативна метода за прекин на бременоста, покрај веќе постојниот хируршки абортус. Сепак, недостигот на лековите на пазарот и недоволно обучениот медицински кадар сè уште претставуваат предизвик медикаментозниот абортус да биде достапен насекаде во нашата земја.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top