Збор

СПОРНА КАТЕГОРИЈА

Спорни
Вид збор: Придавка

/кој предизвикува спор; околу кој може да се води спор/

Додека сексуалната ориентација и родовиот идентитет се веќе дел од неколку закони, вицепремиерот Бујар Османи смета дека ЛГБТИ луѓето се дел од некаква си спорна категорија. Свесно се спори основниот закон кој ќе им даде сеопфатна заштита на најмаргинализираните!

ЛГБТИ заедницата не е и не може да биде спорна.

Дрег кралица [Drag Queen]

Личности кои носат екстравагантна женска гардероба и шминка заради перформанс и пародија/карикатурирање на стереотипите за женственост и „вамп жени“. Обично носат претерана шминка и бројни додатоци за да ја постигнат таа цел.
Постојат повеќе теории за етимолигијата на зборот, а еден од нив е Дрег како акроним за “Dressed Resembling A Girl”.

 

Родово базирано насилство (РБН)

Родово базирано насилство (РБН) се однесува на кој било штетен акт
спротивен на волјата на лицето, кој е базиран врз социјално пропишаните
разлики меѓу мажите и жените. Вклучува физичка, сексуална или
ментална повреда (насилство) или страдање, закани од тој вид, принуда
и лишување од слобода.

Медуза

1. Жена што на главата наместо коса има змии.
Употреба: Митологија

2. Повеќе класи на мекотелни, желатинести морски животни со пипала од долната страна со голем број видови.
Употреба: Зоологија

Scroll to Top