Медикаментозен абортус

Медикаментозниот абортус претставува неинвазивен метод за прекин на бременоста со користење лекови, во зависност од гестациската старост на бременоста и се извршува исклучиво во консултација со медицинско лице во рана бременост. Медикаментозниот абортус е право на здравствена заштита, а неостварувањето на ова право значи недоволна грижа на здравствениот систем за унапредување на здравјето на жените. медикаментозниот абортус сѐ уште не е достапен. Иако со новиот закон за прекинување на бременоста од минатата година, медикаментозниот абортус е озаконет како алтернативна метода на хируршкиот абортус, сè уште не се донесени клиничките упатства за негова примена ниту, пак, таблетите за медикаментозен абортус се достапни во аптеките и здравствените установи.

 

 

 

 

 

 

Повеќе информации: 28 септември: „Медикаментозниот абортус е право на здравствена заштита“

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Sep 28, 2020

Коментари
Scroll to Top