Двојна виктимизација

Вклучува стигматизација, етикетирање, барање на вина кај жртвата и/или повторување на настанот пред различни инстанци (места/луѓе/институции), со што жртвата се изложува на дополнителен срам и обесхрабрување да води било каква постапка против виновникот. Долгорочно, двојната виктимизација води кон култура на непријавување, недоверба во системот од страна на жртвите и го охрабрува насилничкото однесување.

Case study: Јавна соба 

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Jan 29, 2020

Коментари
Scroll to Top