ИМЕНКА, ЖЕНСКИ РОД

Медуза

1. Жена што на главата наместо коса има змии.
Употреба: Митологија

2. Повеќе класи на мекотелни, желатинести морски животни со пипала од долната страна со голем број видови.
Употреба: Зоологија

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Nov 12, 2018

Коментари
Scroll to Top