Психолошка манипулација

Gaslighting се објаснува како еден вид психолошка злоупотреба што вклучува лукава манипулација и контрола врз жртвата која со текот на времето почнува да се сомнева во сопствената перцепција, меморија и проценка. Таа станува несигурна во своите способности, сликата за себе, ја губи самодовербата, и на крајот, сопственото толкување на реалноста и „здравиот разум“. На македонски јазик, овој поим би се опишал како манипулативно полудување/психолошка манипулација. Или разговорно, би кажале „излуди ја жртвата и владеј“!

 

 

 

 

 

 

 

Види повеќе 

НАПИШАНО ОД:

Калиа Димитрова

Sep 15, 2021

Коментари
Scroll to Top