Родово базирано насилство (РБН)

Родово базирано насилство (РБН) се однесува на кој било штетен акт
спротивен на волјата на лицето, кој е базиран врз социјално пропишаните
разлики меѓу мажите и жените. Вклучува физичка, сексуална или
ментална повреда (насилство) или страдање, закани од тој вид, принуда
и лишување од слобода.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Nov 26, 2018

Коментари
Scroll to Top