ССО

Сеопфатното сексуално образование (ССО) подразбира учење за когнитивниот, емоционалниот, социјалниот, и физичкиот аспект на сексуалноста. Сексуалното образование започнува рано во детството и продолжува низ адолесценцијата и зрелоста, со цел поддршка и заштита на сексуалниот развој. ССО се состои од 7 компоненти: род, сексуално и репродуктивно здравје, граѓански аспекти, задоволство, врски и односи, насилство и различност.

Извор: Сексуално Образование ХЕРА 

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Sep 3, 2019

Коментари
Scroll to Top