Вакцина

Препарат од ослабени микроби, вируси или нивни излачувања, кои телото ги препознава како страни, ги уништува и потоа ги памети, а се дава за заштита на организмот од заразни болести. Организираната администрацијата на вакцините се нарекува вакцинација. Вакцинацијата е најефективниот метод за спречување на заразни болести, а распространетиот имунитет поради вакцинацијата е во голема мера должен за искоренување и ограничување на бројни болести како што се детска парализа, мали сипаници и тетанус од поголем дел од светот. Ефективноста на вакцинацијата како метод на заштита е широко проучена и потврдена, и постои огромен научен консензус дека вакцините се најбезбеден и ефикасен начин за борба и искоренување на заразни болести.

НАПИШАНО ОД:

Тимот на Медуза

Aug 30, 2021

Коментари
Scroll to Top